Our work

protfolio1

Aleksandar Antonijević

Telefon: +387 51 233 710

e-mail: a.antonijevic@advantisbroker.com

Aleksandar Antonijević je u februaru 2012. godine došao u Advantis broker na mjesto direktora sektora za ulaganje na domaćem i stranim tržištima. Aleksandar posjeduje znanje i iskustvo sa tržišta kapitala u Srbiji, jer je u periodu između 2007. i 2009. godine radio kao portfolio menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima KD Investment a.d. Beograd. Od 2003. do 2007. godine bio je na pozicijama finansijskog analitičara i finansijskog direktora u Aneks d.o.o. Banjaluka gdje je imao važnu ulogu u procesu vrednovanja i prodaje većinskog udjela Telekomu Slovenija u 2007. godini. Diplomirao je na Univerzitetu Stetson (SAD) 2003. godine, a magistrirao je na Univerzitetu St. Gallen (Švajcarska), smjer bankarstvo i finansije. U 2007. godini odobreno mu je korišćenje zvanja CFA (Chartered Financial Analyst), a u 2010. zvanje FRM (Financial risk manager). Bio je član Roland George Investment Program studentskog tima koji je završio kao druga studentska ekipa na takmičenju svih američkih akademskih institucija koje se bave upravljanjem portfeljom u 2003. godini, u konkurenciji Equity Portfolio (kategorija growth načina investiranja) na R.I.S.E konferenciji na Univerzitetu Dejton, Dejton. Bio je član Davis Cup reprezentacije BiH u 2001. godini, a 1999. godine zauzimao je 150. mjesto na svijetu za igrače do 18 godina. Posjeduje dozvolu za obavljanje poslova brokera, kao i investicionog menadžera broj 04-4-134/15, koja važi od 5.3.2015. do 5.3.2017. godine – Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-57-107-2/15 od 4.3.2015. godine.


// Direktor sektora za ulaganje na domaćem i stranim tržištima

Related work
Back to top