Our work

protfolio2

Bojana Vranješ

Telefon: +387 51 233 723

E-mail: bojana.vranjes@advantisbroker.com

Bojana Vranješ je u Advantis Broker došla u martu 2011. godine na mjesto pravnog savjetnika. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.


// Pravni savjetnik

Related work
Back to top