Milijana Obradović

BROKER

+387 66 705 165

milijana.obradovic@advantisbroker.com

Milijana Obradović je diplomirala 2019. godine na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka, smjer Računarstvo i informacione tehnologije. Timu Advantis Brokera se pridružila u novembru 2019. godine a od marta 2020. godine zaposlena je na poziciji brokera.

Posjeduje dozvolu za obavljanje poslova u zvanju brokera broj: 05-03-165/20, koja važi od 16.03.2020. godine do 16.03.2022. godine – Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-57-96-1/20 od 16.03.2020. godine.