Radmila Grbić

BROKER

+387 51 233 712

radmila.grbic@advantisbroker.com

Radmila Grbić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci u oktobru 2002. godine. U periodu od maja 2003. godine do avgusta 2004. godine bila je zaposlena u društvu Krajinalijek a.d. Banja Luka, a od avgusta 2004. godine do maja 2017. godine u Bobar banka a.d. Bijeljina. Od maja 2017. godine zaposlena je u Advantis Brokeru na poziciji brokera.

Posjeduje dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju  brokera broj: 05-03-159/17, koja važi od 15.5.2019. godine do 15.05.2021. godine – Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-57-187-1/19  od 12.04.2019. godine.