Tanja Šebez

ANALITIČAR

+387 51 233 710

tanja.sebez@advantisbroker.com

Tanja Šebez diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci u julu 2017. godine. U periodu od maja 2017. godine do oktobra 2017. godine bila je stažišta u Narodnoj skupštini Republike Srpske – Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko invalidskog osiguranja, Od novembra 2017. godine zaposlena je u Advantis Brokeru na poziciji analitičara.