IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ČETVRTE EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM NA BANJALUČKOJ BERZI EMITENTA MIKROKREDITNO DRUŠTVO „PRO FIN“ D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO

Mikrokreditno društvo „PRO FIN“ d.o.o. Istočno Sarajevo je četvrtom emisijom obveznica, javnom ponudom emitovalo 16.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 1.600.000,00 KM. Minimalan prag uspješnosti emisije određen je na 60% od ukupnog broja emitovanih obveznica, dok je predviđeni rok za upis i uplatu obveznica iznosio 15 dana.

Dana 14.10.2022. godine agent emisije Advantis Broker a.d. Banja Luka, unio je prodajni nalog u berzanski sistem trgovanja (BST) sa količinom od 16.000 obveznica, po cijeni od 100,00 KM. U periodu od 14.10.2022. do 17.10.2022. godine sve brokerske kuće kupaca mogle su unositi kupovne naloge, s tim da se u tom periodu nisu zaključivali poslovi. Dana, 17.10.2022. godine od 09:30 + „random time” počelo je zaključivanje poslova.

Javna ponuda je završena dana 27.10.2022. godine pri čemu je upisano i uplaćeno 16.000 obveznica, odnosno 100,00% od ukupnog broja obveznica koje su bile predmet javne ponude. Cijena po kojoj su obveznice realizovane na berzi je 100,00 KM. Ukupna prodajna vrijednost upisanih obveznica putem berze iznosi 1.600.000,00 KM.

Dana, 02.11.2022. godine Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdala je Rješenje o upisu četvrte emisije obveznica javnom ponudom u Registar emitenata, broj: 01-UP-31-492-6/22.

 

 

 

Mikrokreditno društvo „PRO FIN“ d.o.o. Istočno Sarajevo

Zastupano po

„Advantis Broker“ a.d. Banja Luka

 

Izvještaj o rezultatima četvrte emisije obveznica u PDF-u je dostupan na linku: Izvjestaj o rezultatima cetvrte emisije obveznica