Brokersko – dilersko Društvo “ADVANTIS BROKER”

Vjerujemo da je naš uspjeh neraskidivo vezan sa uspjehom naših klijenata. Odnos baziran na povjerenju predstavlja garant našeg i uspjeha naših klijenata.

Potrebno Vam je više informacija? Kontaktirajte nas!

  • Upravljanje portfeljom

    Advantis Broker nudi klijentima stručno i savjesno upravljanje njihovim sredstvima.

  • Investiciono savjetovanje

    Informacije, savjeti i preporuke vezane za ulaganje u hartije od vrijednosti, analize i vrednovanja kompanija, savjetovanje u oblasti korporativnog upravljanja.

  • Poslovi agenta emisije

    U obavljanju poslova agenta emisije apsolutni smo lider na tržištu kapitala BIH, sa realizovanih preko 30 emisija akcija i obveznica. Više podataka možete pronaći u sekciji Reference.

ADVANTIS broker osiguranje

Kao logičan korak u daljnjem razvoju usluga, stvorili smo Vam ličnog brokera osiguranja – ADVANTIS broker osiguranja.

VIŠE

Brzina i sigurnost su razlozi zašto baš “ADVANTIS”

O nama

+ 12

Godina postojanja

+ 5500

Zadovoljnih klijenata

Želite li kupiti, prodati ili pokloniti Vaše hartije od vrijednosti?

Potrebno Vam je više informacija? Kontaktirajte nas!