Jedinstveni prospekt desete emisije obveznica javnom ponudom emitenta MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo je dostupan na sljedećem linku: Jedinstveni prospekt desete emisije obveznica javnom ponudom