Vjerujemo da je naš uspjeh neraskidivo vezan sa uspjehom naših klijenata. Odnos baziran na povjerenju predstavlja garant našeg i uspjeha naših klijenata. Osam godina profesionalnog i proaktivnog pristupa u poslovanju, naši klijenti su nagradili svojim povjerenjem i doveli ADVANTIS-ov tim na lidersku poziciju na tržištu kapitala.

Upravljanje portfeljom

Advantis Broker nudi klijentima stručno i savjesno upravljanje njihovim sredstvima.

Investiciono savjetovanje

Informacije, savjeti i preporuke vezane za ulaganje u hartije od vrijednosti, analize i vrednovanja kompanija, savjetovanje u oblasti korporativnog upravljanja.

Poslovi agenta emisije

U obavljanju poslova agenta emisije apsolutni smo lider na tržištu kapitala BIH, sa realizovanih preko 30 emisija akcija i obveznica. Više podataka možete pronaći u sekciji Reference.

Svi detalji o uslugama

Naši klijenti

Back to top