Potrebe klijenata su u središtu svih naših poslovnih aktivnosti i naš su glavni pokretač.

 • Naš strateški ciilj je da zadobijemo povjerenje klijenata kvalitetom pruženih usluga poslujući u skladu sa važećim zakonskim propisima i etičkim principima.

 • Naša misija je da svim našim klijentima pružimo što kvalitetniju uslugu uz maksimalnu profesionalnost, integritet, kreativnost, stručnost, diskreciju, fleksibilnost, brzinu i pouzdanost.

 • Naša vizija je da budemo brokerska kuća koja će po kvalitetu i vrstama usluga koje pružamo nažim klijentima biti prepoznata kako na domaćem, tako i na regionalnim i svjetskim tržištima kapitala.

 • Osnovani smo 17.4.2007. godine, upisom u sudski registar Osnovnog suda Banja Luka, broj registarskog uloška: 1-15998-00.

 • Upisani i uplaćeni kapital Društva iznosi 680.119 KM.

 • Firma Društva glasi: Brokersko – dilersko Društvo “ADVANTIS BROKER” a.d. Banja Luka.
 • Skraćena oznaka firme: “ADVANTIS BROKER” a.d. Banja Luka.

 • Sjedište: ulica Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka.
 • Radno vrijeme: svakim radnim danom u period 8-16 časova.
 • Matični broj: 11019455

 • JIB broj: 4402621210004

 • Zakonski zastupnik: Branko Kecman (Saglasnost Komisije za HOV RS, broj: 01-UP-56-634-2/19 od 04.12.2019. godine)
 • Revizorska kuća EF Revizor d.o.o Banja Luka, Gajeva 12, 78000 Banja Luka
 • Poslovni računi:

  • 5515001125958271 UniCredit Bank a.d. Banja Luka,
  • 5672412400001217 Sberbank a.d. Banja Luka
 • Avansni računi klijenata:

  • 5515001125958853 UniCredit Bank a.d. Banja Luka,
  • 5672412400001314 Sberbank a.d. Banja Luka,
  • 5721060001348689 MF banka a.d. Banja Luka
 • Račun kliringa i sadiranja:

  • 5672412400001411 Sberbank a.d. Banja Luka

Brzina i sigurnost su razlozi zašto baš “ADVANTIS”

Usluge