Potrebe klijenata su u središtu svih naših poslovnih aktivnosti i naš su glavni pokretač.

 • Naš strateški ciilj je da zadobijemo povjerenje klijenata kvalitetom pruženih usluga poslujući u skladu sa važećim zakonskim propisima i etičkim principima.

 • Naša misija je da svim našim klijentima pružimo što kvalitetniju uslugu uz maksimalnu profesionalnost, integritet, kreativnost, stručnost, diskreciju, fleksibilnost, brzinu i pouzdanost.

 • Naša vizija je da budemo brokerska kuća koja će po kvalitetu i vrstama usluga koje pružamo nažim klijentima biti prepoznata kako na domaćem, tako i na regionalnim i svjetskim tržištima kapitala.

 • Osnovani smo 17.4.2007. godine, upisom u sudski registar Osnovnog suda Banja Luka, broj registarskog uloška: 1-15998-00.

 • Upisani i uplaćeni kapital Društva iznosi 680.119 KM.

 • Firma Društva glasi: Brokersko – dilersko Društvo “ADVANTIS BROKER” a.d. Banja Luka.
 • Skraćena oznaka firme: “ADVANTIS BROKER” a.d. Banja Luka.

 • Sjedište: ulica Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka.
 • Radno vrijeme: svakim radnim danom u period 8-16 časova.
 • Sud kod kojeg je subjekat upisan u registar i broj registarskoj upisa: “Osnovni sud u Banjoj Luci,  broj: 1-15998-00”

 • Matični broj: 11019455

 • JIB broj: 4402621210004

 • Iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala: 680.119 KM

 • Zakonski zastupnik: Branko Kecman (Saglasnost Komisije za HOV RS, broj: 01-UP-56-634-2/19 od 04.12.2019. godine)
 • Revizorska kuća EF Revizor d.o.o Banja Luka, Gajeva 12, 78000 Banja Luka
 • Dozvolu za rad od Komisije za hartije od vrijednosti RS Društvo je dobilo rješenjem broj 01-UP-051-717/07 od 05.03.2007. godine na period od tri godine, a ista je posljednji put produžena rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-56-592-1/23 od dana 24.11.2023. godine na period od tri godine (od 22.12.2023 – 22.12.2026. godine).

 • Poslovni računi:

  • UniCredit bank a.d. Banja Luka: 5515001125958271
  • Addiko bank a.d. Banja Luka: 5520002016972958
  • Atos bank a.d. Banja Luka: 5672412400001217
  • Naša banka a.d. Banja Luka: 5540000000294331
 • Avansni računi klijenata:

  • UniCredit bank a.d. Banja Luka: 5515001125958853
  • MF banke a.d. Banja Luka: 5721060001348689
  • Addiko bank a.d. Banja Luka: 5520002023433449
  • Atos bank a.d. Banja Luka: 5672412400001314
  • Naša Banka a.d. Banja Luka: 5540000000294428
 • Račun za saldiranje poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka:

  • UniCredit bank a.d. Banja Luka:  5515001125958756

Brzina i sigurnost su razlozi zašto baš “ADVANTIS”

Usluge
Etički kodeksi