Our work

protfolio1

Tatjana Tomanić

Telefon: +387 51 233 713

E-mail: tatjana.tomanic@advantisbroker.com

Tatjana Tomanić je diplomirala 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci – smjer Finansijski menadžment. Na istom fakultetu je upisala postdiplomski studij – smjer Finanijski menadžment. U Advantis Brokeru je zaposlena od njegovog osnivanja, 2007. godine na poziciji brokera.  Trenutno obavlja poslove direktora brokerskog odjeljenja. Posjeduje licencu za obavljanje poslova brokera broj: 05-03-71/07, koja važi od 5.3.2015. godine do 5.3.2017. godine – Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-57-93-1/15  od 04.03.2015. godine.


// Direktor brokerskog odjeljenja

Related work
Back to top