U sklopu aktivnosti vezanih za projekat “ECA ESG PROGRAM – ESG related activities in Bosnia and Herzegovina“ Advantis Broker, u martu 2023. godine, zajedno sa Foreign Investors Council – FIC (Vijeću stranih investitora), u partnerstvu sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) i Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove (SECO) švicarskog saveznog odjela za ekonomske poslove organizovao je info dane pod nazivom „Info dani u Bosni i Hercegovini – ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) STANDARDI”. 

Info dani organizovani su u četiri grada:

  • Banja Luka, 02.03.2023. godine
  • Sarajevo, 07.03.2023. godine
  • Tuzla, 14.03.2023. godine
  • Mostar 21.03.2023. godine.

Info dani imaju za cilj upoznati kompanije u BIH sa ovim praksama, podijeliti međunarodna i regionalna iskustva o integraciji ESG standarda u donošenje odluka o ulaganju i pokrenuti dijalog o izazovima i mogućnostima usvajanja ESG standarda i načela u osnovnu djelatnost.

  • BANJA LUKA

  • SARAJEVO

  • TUZLA

  • MOSTAR