METAL AD GRADIŠKA_Jedinstveni prospekt treće emisije akcija javnom ponudom

Prilog 1 – Note uz FI za 2020. godinu

Prilog 2 – Note uz FI za 2021. godinu

Prilog 3 – Note uz FI za 2022. godinu