Potpun Jedinstveni prospekt sedme emisije obveznica emitenta MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo sa podatkom o datumu odobrenja prospekta i ISIN kodom je dostupan na linku ispod:

JEDINSTVENI PROSPEKT_7.emisija

Prilog 1_Note uz FI 2021. godine

Prilog 2_Note uz FI 2022. godine

Prilog 3_Note uz polugodišnje FI 30.06.2022. godine

Prilog 4_Note uz polugodišnje FI 30.06.2023. godine