Izvještaj o rezultatima prve emisije ESG obveznica emitenta NAŠA BANKA AD BANJA LUKA je dostupan na linku: Izvještaj o rezultatima 1. emisije ESG obveznica