• APIF Banja Luka, Trg jasenovačkih žrtava 4, 78100 Banja Luka
  Kujundžić Saša
  Tel: 051/308-079

 • APIF Doboj, Svetog Save 20, 74100 Doboj
  Đermanović Cuca i Gavrić Snežana
  Tel: 053/241-241

 • APIF Derventa, M. Bjeloševića 5, 74400 Derventa
  Vukmirica Dragica
  Tel: 053/490-271

 • APIF Kozarska Dubica, Vojvode putnika bb, 79240 Kozarska Dubica
  Jovana
  Tel: 052/416-648

 • APIF Novi Grad, Petra I Karađorđevića 36, 79220 Novi Grad
  Ivanović Vladislava
  Tel: 052/752-329

 • APIF Prijedor, Vožda Karađorđa 1B, 79000 Prijedor
  Pecalj Dušan i Gavranović Suzana
  Tel: 052/232-266

 • APIF Gradiška, Vidovdanska 16, 78400 Gradiška
  Kudra Borjanović Slavica i Slijepčević Sanja
  Tel: 051/813-241

 • APIF Mrkonjić Grad, Kralja Petra bb, 70260 Mrkonjić Grad
  Zeljković Milena
  Tel: 050/212-001

 • APIF Prnjavor, Trg srpskih boraca 1, 78430 Prnjavor
  Svatok Andrija
  Tel: 051/663-741

 • APIF Modriča, Kneza Miloša bb, 74480 Modriča
  Jovanović Slavica i Lazić Sandra
  Tel: 053/812-805

 • APIF Teslić, Karađorđeva 9, 74270 Teslić
  Rašić Jadranka
  Tel: 053/431-918

 • APIF Šamac, Kralja Aleksandra Karađorđevića 1, 76230 Šamac
  Vidaković Stana
  Tel: 054/612-625

 • APIF Bijeljina, Patrijarha Pavla 2, 76300 Bijeljina
  Simić Slavica
  Tel: 055/210-918

 • APIF Brčko, Srpskih oslobodilaca 30, 76106 Brčko
  Zeljić Mara
  Tel: 049/216-962

 • APIF Zvornik, Svetog Save 62, 75400 Zvornik
  Mitrović Ljubica
  Tel: 056/210-256

 • APIF Istočno Sarajevo, Karađorđeva bb, 71123 Istočno Sarajevo
  Veselinović Slobodan i Novaković Milka
  Tel: 057/340-882

 • APIF Pale, Srpskih ratnika bb, 71420 Pale
  Lučić Jelena
  Tel: 057/223-337

 • APIF Višegrad, Kralja Petra I 6, 73240 Višegrad
  Sarić Milojka
  Tel: 058/620-330

 • APIF Foča, Mome Kočoviča bb, 73300 Foča
  Krsmanović Radmila
  Tel: 058/490-270

 • APIF Trebinje, Kralja Petra I oslobodioca 39, 89100 Trebinje
  Grujičić Anka
  Tel: 059/220-235

 • SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 25, 71000 Sarajevo
  Cerić Alden
  Tel: 033/275-650