DI Šipovo d.o.o. Šipovo – Jedinstveni prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom

Jedinstveni prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom

Prilog 1_Note uz FI za 2021. godinu

Prilog 2_Note uz FI za 2022. godinu

Prilog 3_Procjena tržišne vrijednosti nekretnine DI Šipovo

Prilog 4_Note uz konsolidovane FI za 2021. godinu

Prilog 5_Note uz konsolidovane FI za 2022. godinu