Drvna industrija “ŠIPOVO” d.o.o. Šipovo – Izvještaj o rezultatima prve emisije obveznica

Drvna industrija “Šipovo” d.o.o. Šipovo je prvom emisijom obveznica, javnom ponudom emitovala 22.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 2.200.000,00 KM. Minimalan prag uspješnosti emisije određen je na 60% od ukupnog broja emitovanih obveznica, dok je predviđeni rok za upis i uplatu obveznica iznosio 30 dana.

Dana 26.06.2023. godine agent emisije Advantis Broker a.d. Banja Luka, unio je prodajni nalog u berzanski sistem trgovanja (BST) sa količinom od 22.000 obveznica, po cijeni od 100,00 KM. Od 26.06.2023. godine sve brokerske kuće kupaca mogle su unositi kupovne naloge. Dana, 26.06.2023. godine od 09:30 + „random time” počelo je zaključivanje poslova.

Javna ponuda je završena dana 10.07.2023. godine pri čemu je upisano i uplaćeno 22.000 obveznica, odnosno 100,00% od ukupnog broja obveznica koje su bile predmet javne ponude. Cijena po kojoj su obveznice realizovane na berzi je 100,00 KM. Ukupna prodajna vrijednost upisanih obveznica putem berze iznosi 2.200.000,00 KM.

Dana, 18.07.2023. godine Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdala je Rješenje o upisu prve emisije obveznica javnom ponudom u Registar emitenata, broj: 01-UP-31-259-10/23.

 

 

Drvna industrija “Šipovo” d.o.o. Šipovo

Zastupana po

„Advantis Broker“ a.d. Banja Luka

Izvještaj o rezultatima prve emisije obveznica u PDF-u je dostupan na linku: Izvještaj o rezultatima prve emisije obveznica