Branko Kecman, direktor i Tanja Šebez, specijalista za održivo poslovanje su 16. aprila održali edukaciju na temu “ESG: Održivost i inkluzivno liderstvo kroz prizmu rodne ravnopravnosti” za privrednice i preduzetnice, koju je organizovala Privredna komora Republike Srpske u okviru projekta „Engage, inspire, empower – Women in Business”, koji finansira Vlada Švicarske.

Hvala Dragana Kokot na pozivu i hvala svim učesnicima na sjajnoj interakciji, razmjeni ideja i mišljenja.

Advantis broker a.d. Banja Luka i dalje nastavlja sa ESG edukacijama i kontinuirano pružamo pomoć kompanijama i finansijskim instuticijama da implementiraju i unaprijede ESG koncept u svojim kompanijama.