Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 99/21, 14/22, 81/22, 29/23 i 69/23) emitent MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo objavljuje:

Javni poziv za nastavak upisa i uplate obveznica iz osme emisije

emitenta MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo

 

Nastavlja se javna ponuda osme emisije obveznica emitenta MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo.

Nastavak javne ponude je 15.12.2023. godine. Početak upisa i uplate obveznica je 15.12.2023. godine. Upis i uplata traju 9 dana zaključno sa 25.12.2023. godine.

Obrazloženje

Emitent MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo je dana 10.11.2023. godine, u dnevnom listu „Glas Srpske”, na zvaničnoj internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti, te internet stranici agenta emisije Advantis Broker a.d. Banja Luka, objavio Javni poziv za upis i uplatu osme emisije obveznica javnom ponudom.

Emitent je donio Odluku o privremenom prekidu javne ponude osme emisije obveznica, broj: 263/23 od 06.12.2023. godine, u skladu sa članom 34. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22).

Rješenjem broj 01-UP-31-556-7/23 od 08.12.2023 godine, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske odobrila je Izmjene i dopune Jedinstvenog prospekta osme emisije obveznica javnom ponudom u dijelu koji se odnosi na broj privremenog namjenskog računa za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica iz osme emisije, tako da umjesto broja: „571-000-10000066-31“ treba da stoji broj računa: „5710100000136640“.

Izmjene i dopune Jedinstvenog prospekta, prečišćeni tekst Jedinstvenog prospekta sa naznačenim izmjenama su besplatno dostupni u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranicama Banjalučke berze: www.blberza.com , emitenta: http://mkdprofin.ba/ , agenta emisije: https://advantisbroker.com/ i platnog agenta: https://www.crhovrs.org/index.php/sr/ .

IZJAVA O PRAVU NA POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Pravo na povrat se odobrava samo onim investitorima koji su upisali i uplatili obveznice iz osme emisije prije nego što su objavljene izmjene i dopune Jedinstvenog prospekta.

Svako lice koje je upisalo i uplatilo obveznice na osnovu podataka iz Jedinstvenog prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od tri radna dana od dana prijema izmjena Jedinstvenog prospekta otkaže upis obveznica i zatraži povrat uplaćenog iznosa. Uplaćeni iznos biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Ukoliko investitori žele da ostvare pravo na povrat mogu da stupe u kontakt sa direktorom brokersko-dilerskog društva Advantis Broker a.d. Banja Luka (agent osme emisije obveznica): Branko Kecman, tel. 051/233-710, email info@advantisbroker.com .

 

MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo

Zastupano po „Advantis broker” a.d. Banja Luka

Javni poziv o nastavku javne ponude osme emisije obveznica emitenta MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo u pdf-u je dostupan na linku: Javni poziv za nastavak javne ponude osme emisije obveznica

Izmjene Jedinstvenog prospekta su dostupne na linku: Izmjene Jedinstvenog prospekta

Jedinstveni prospekt sa naznačenim izmjenama je dostupan na linku: Jedinstveni prospekt osme emisije sa naznačenim izmjenama

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RS kojim su odobrene izmjene Jedinstvenog prospekta osme emisije je dostupno na linku: Rješenje KHOV o odobrenju izmjena Jedinstvenog prospekta