JEDINSTVENI PROSPEKT_6.emisija obveznica

Prilog 1_Note uz FI za 2021. godinu

Prilog 2_Note uz FI za 2022. godinu

Prilog 3_Note uz FI za 1Q 2023. godine

Prilog 4_Note uz FI za 1Q 2022. godine