Saopštenje o nastavku javne ponude treće emisije redovnih (običnih) akcija emitenta Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

Saopštenje za javnost o nastavku javne ponude

Rješenje KHOV o odobrenju izmjena i dopuna

Izmjene i dopune Jedinstvenog prospekta

KROS_Jedinstveni prospekt treće emisije akcija_sa naznačenim izmjenama i dopunama

Prilog 1 – Note uz FI za 2019. godinu

Prilog 2 – Note uz FI za 2020. godinu

Prilog 3 – Note uz konsolidovane FI za 2019. godinu

Prilog 4 – Note uz konsolidovane FI za 2020. godinu

Prilog 5 – Godisnji izvjestaj o poslovanju 2020. godine

Prilog 6 – Note uz polugodišnje FI – 30.06.2020. godine

Prilog 7 – Note uz polugodišnje FI – 30.06.2021. godine