Jedinstveni prospekt četvrte emisije obveznica emitenta PRIVREDNIK d.o.o. Bijeljina je dostupan na linku: MKD PRIVREDNIK_Jedinstveni prospekt_4 emisije obveznica

Javni poziv za upis i uplatu obveznica iz četvrte emisije emitenta PRIVREDNIK d.o.o. Bijeljina je dostupan na linku:MKD PRIVREDNIK_Javni poziv_4 emisija obveznica