Potpun Jedinstveni prospekt treće emisije obveznica emitenta MKD PRIVREDNIK d.o.o. Bijeljina sa podatkom o datumu odobrenja prospekta i ISIN kodom je dostupan na linku ispod:

JEDINSTVENI PROSPEKT_3.emisija obveznica

Prilog 1_Note uz FI za 2021. godinu

Prilog 2_Note uz FI za 2022. godinu

Prilog 3_Note uz polugodišnje FI -30.06.2022

Prilog 4_Note uz polugodišnje FI – 30.06.2023. godine