IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ŠESTE EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM NA
BANJALUČKOJ BERZI EMITENTA MIKROKREDITNO DRUŠTVO „PRO FIN“ D.O.O. ISTOČNO
SARAJEVO


Mikrokreditno društvo „PRO FIN“ d.o.o. Istočno Sarajevo je šestom emisijom obveznica, javnom
ponudom emitovalo 16.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne
vrijednosti emisije 1.600.000,00 KM. Minimalan prag uspješnosti emisije određen je na 60% od ukupnog
broja emitovanih obveznica, dok je predviđeni rok za upis i uplatu obveznica iznosio 15 dana.


Dana 27.06.2023. godine agent emisije Advantis Broker a.d. Banja Luka, unio je prodajni nalog u
berzanski sistem trgovanja (BST) sa količinom od 16.000 obveznica, po cijeni od 100,00 KM. Od
27.06.2023. godine sve brokerske kuće kupaca mogle su unositi kupovne naloge. Dana, 27.06.2023.
godine od 09:30 + „random time” počelo je zaključivanje poslova.


Javna ponuda je završena dana 28.06.2023. godine pri čemu je upisano i uplaćeno 16.000 obveznica,
odnosno 100,00% od ukupnog broja obveznica koje su bile predmet javne ponude. Cijena po kojoj su
obveznice realizovane na berzi je 100,00 KM. Ukupna prodajna vrijednost upisanih obveznica putem
berze iznosi 1.600.000,00 KM.


Dana, 30.06.2023. godine Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdala je Rješenje o upisu
šeste emisije obveznica javnom ponudom u Registar emitenata, broj: 01-UP-31-324-6/23.

 

Izvještaj je dostupan na linku: Izvjestaj o rezultatima 6. emisije