Jedinstveni prospekt osme emisije obveznica emitenta MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo dostupan je na linku: Jedinstveni prospekt