Potpun Jedinstveni prospekt četvrte emisije obveznica emitenta MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo sa podatkom o datumu odobrenja prospekta i ISIN kodom.

MKD PRO FIN_Jed.prospekt 4.emisije_potpun