Potpun Jedinstveni prospekt pete emisije obveznica emitenta MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo sa podatkom o datumu odobrenja prospekta i ISIN kodom.

MKD PRO FIN_Jedinstveni prospekt pete emisije obveznica javnom ponudom_potpun