Potpun Jedinstveni prospekt šeste emisije obveznica emitenta MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo sa podatkom o datumu odobrenja prospekta i ISIN kodom.

JEDINSTVENI PROSPEKT_6.emisija obveznica_potpun