Potpun Jedinstveni prospekt treće emisije obveznica emitenta MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo sa podatkom o datumu odobrenja prospekta i ISIN kodom.

MKD PRO FIN_Jedinstveni prospekt trece emisije obveznica javnom ponudom_potpun