Izvještaj o rezultatima devete emisije obveznica javnom ponudom emitenta MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO je dostupan na linku: Izvjestaj o rezultatima 9. emisije obveznica