Izvještaj o rezultatima četvrte emisije akcija javnom ponudom dostupan je na linku:

MLINPEK AD Prnjavor_Izvjestaj o rezultatima 4 emisije akcija