Pred akcionarima M:tela će se, na 45. sjednici Skupštine akcionara koja je zakazana za 24.06.2022. godine, naći, između ostalog, odluka o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2021. godini.

Akcionarima se isplaćuje dividenda u iznosu od 45.106.861,57 KM. Dividenda se raspoređuje srazmjerno na sve akcije i iznosi 0,09179559 КМ po akciji. Zajedno sa međudividendom koja je isplaćena u aprilu ove godine ukupna dividenda za 2021. godinu iznosi 0,15120955 KM po akciji.

Početak isplate dividende je 15.07.2022. godine.

Na pomenutoj sjednici skupštine akcionara razmatraće se i godišnji izvještaj o poslovanju za 2021. godinu.

Prema riječima generalnog direktora, dr Jelene Trivan poslovni rezultati za 2021. godinu govore o rastu u svim segmentima poslovanja. Povećana je korisnička baza, kao i prihodi u mobilnoj telefoniji, TV uslugama i m:SAT-u, integrisanim i internet uslugama. Poslovnu 2021. godinu Mtel je završio sa neto dobiti od 74.301.918 KM, što je u odnosu na neto dobit ostvarenu u 2020. godini više za 15,4 odsto. Kada je riječ o Mtel grupi, takođe su zabilježeni značajni uspjesi. Ostvarena dobit veća je za 29,4 odsto, korisnička baza uvećana za 8,1 odsto, a prihodi su veći za 4,3 odsto. Trivan je navela da posebno ističe investiciona ulaganja Mtel grupe u 2021. godini, koja su uvećana za 45 odsto u odnosu na prethodnu i znak su da Mtel nastavlja da obezbjeđuje dodatnu vrijednost i za firme koje su akvizicijama postale članice Mtel grupe.