Inflacija u SAD-u ostvarila je rekordan rast još od 1982. godine, saopštilo je njihovo Ministarstvo rada.

Indeks potrošačkih cijena (CPI) koji obuhvata široku korpu dobara, porastao je za oko 0,8% u novembru ove godine. Ukoliko se ovaj tempo nastavi, predviđa se da bi ovaj indeks mogao dostići stopu od 6,8% na godišnjem nivou, što bi predstavljalo najveći rast još od juna 1982. godine.

Bazni CPI, koji isključuje hranu i električnu energiju, porastao je za 0,5% u posljednjih mjesec dana, odnosno 4,9% u posljednjih godinu dana, što je najoštriji rast još od sredine 1991. godine.

Nedostatak radne snage doveo je do rasta plata zaposlenih, ali taj rast nije dovoljan da održi tempo rastućih cijena koje najviše utiču na domaćinstva sa nižim dohotkom.

U posljednih godinu dana cijena električne energije je porasla za 33,3%, dok je benzin porastao čak za 58,1%.

Kretanje indeksa potrošačkih cijena u posljednjih 50 godina prikazano je na grafikonu ispod.

Izvor: Federal Reserve Bank of Minneapolis

Kathy Bostjancic, glavni ekonomista Oxford Economics-a, smatra da će inflacija ostati povišena i početkom 2022. godine, dok bi se u drugoj polovini iduće godine moglo očekivati smanjenje inflacije.

Cijene hrane su skočile za 6,1%, dok su cijene polovnih vozila porasle za 31,4%.

Troškovi smještaja, koji čine otprilike jednu trećinu CPI, porasli su za 3,8% na godišnjem nivou, što je najveći rast još od finansijske krize 2007.godine.

Neki ekonomisti smatraju da bi ovi podaci mogli nagovijestiti još oštriju inflaciju preko 7%.

Jedan od glavnih uzročnika inflacije u eri pandemije je porast tražnje za proizvodima kao što su vozila i druga dugotrajna dobra.

Ipak ni cijene usluga nisu ostale imune na inflaciju. Ne računajući elektičnu energiju, cijene usluga u zadnjih godinu dana porasle su za 3,4%.

Predsjednik Joe Biden plaća političku cijenu zbog naglih promjena cijena. Nedavna CNBC istraživanja pokazala su čak 56% ispitanika koji nisu zadovoljni postignutim ekonomskim rezultatima, u odnosu na samo 37% zadovoljnih ispitanika.

Predstavnici Centralne banke SAD-a najavili su početak smanjenja pomoći koju pružaju s ciljem smanjenja inflacije.

Investitori očekuju da Centralna banka SAD-a preduzme odgovarajuće mjere već od januara 2022. godine, kako bi se omogućilo povećanje kamatnih stopa već od proljeća.

Izvor: CNBC, USA Today