Jedinstveni prospekt druge emisije ESG obveznica emitenta NAŠA BANKA AD BANJA LUKA  je dostupan na linku: Jedinstveni prospekt druge emisije ESG obveznica