Nakon saopštenja Fed-a o promjeni monetarne politike došlo je do porasta prodaje akcija. Povećana prodaja povukla je za sobom i berzanske indekse: industrijski indeks Dow Jones pao je za 0,08%, S&P 500 za -0,87% dok je NASDAQ Composite oboren čak za 2,47%. Najavljene više kamatne stope znače nižu sadašnju vrijednost budućih zarada što najviše pogađa kompanije u fazi rasta, odnosno većinom kompanije u oblasti informacionih tehnologija.
Akcije Nvidia-e pale su za 6.8%, akcije Tesle 5%, dok su akcije Apple-a zabilježile pad od 3.9%.

Sa druge strane, zrelije kompanije imaju ravnomjernije raspoređene zarade u sadašnjosti i budućnosti pa na njih promjene kamatnih stopa nemaju veliki uticaj. Više kamatne stope naročito pogoduju bankama koje će plasirane kredite naplaćivati po višoj cijeni, pa su akcije finansijskog S&P 500 u porastu 1,3%.  Kretanje ostalih indeksa, kurseva i cijena roba prikazano je u tabeli u nastavku.

Izvor: The Wall Street Journal, Bloomberg, Markets Insider

Kreirao: Advantis broker a.d. Banja Luka