Duška Karanović

AMINISTRATOR

+387 51 233 710

duska.karanovic@advantisbroker.com

Duška Karanović je u Advantis Brokeru od njegovog osnivanja, 2007. godine. Trenutno je zaposlena na poziciji administrativnog radnika. Završila je srednju školu usmjerenog obrazovanja – smjer za programere. Od 1985. do 1995. godine bila je zaposlena u Trgovačkom preduzeću “25. Maj” d.d. Drvar.