Tatjana Tomanić

BROKER, ZAMJENIK DIREKTORA

+387 51 233 710

tatjana.tomanic@advantisbroker.com

Tatjana Tomanić je diplomirala 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci – smjer Finansijski menadžment. Na istom fakultetu je upisala postdiplomski studij – smjer Finanijski menadžment. U Advantis Brokeru je zaposlena od njegovog osnivanja, 2007. godine na poziciji brokera.  Trenutno obavlja poslove direktora brokerskog odjeljenja.

Posjeduje dozvolu za obavljanje poslova u zvanju  broker broj: 05-03-172/23, koja važi od 11.10.2023.godine do 11.10.2025. godine – Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-57-533-1/23  od 11.10.2023. godine, kao i licencu ovlaštenog procjenjivača, te licencu za računovođu.