Vedrana Đukić

BROKER

+387 51 233 712
vedrana.djukic@advantisbroker.com

Vedrana Đukić je diplomirala 2001. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci – smjer Opšti menadžment. U periodu od 2002.-2005. godine je bila zaposlena kao Profesor ekonomske grupe predmeta u Centru srednjih škola Prnjavor. Od 2007. godine je bila zaposlena kao broker u Društvu za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka, gdje je od 2016. godine obavljala funkciju direktora. Timu Advantis brokera se pridružila u decembru 2023. godine.

Posjeduje dozvolu za obavljanje poslova u zvanju  broker broj: 05-03-174/23, koja važi od 28.12.2023. godine do 28.12.2025. godine – Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-57-666-1/23  od 28.12.2023. godine.