04. aprila 2024. godine smo u sklopu događaja koji je organizovala Unija poslodavaca Republike Srpske pod nazivom “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH” imali priliku da predstavimo “ESG vodič za kompanije iz Republike Srpske koje ne kotiraju na berzi” koji je Advantis broker a.d. Banja Luka zajedno sa Unija poslodavaca Republike Srpske pripremio. Vodič je predstavila Tanja Šebez, specijalista za održivo poslovanje ispred Advantis brokera.

Vodič je kreiran da podrži kompanije (koje ne kotiraju na berzi) kao i širu poslovnu zajednicu, a kompanije ga mogu koristiti na dobrovoljnoj osnovi. Nudeći sveobuhvatan pregled onoga šta je ESG, zašto je važan i koji su elementi efikasne ESG komunikacije, Vodič predstavlja set neophodnih znanja koja su potrebna kompanijama da započnu (i unaprijede) proces implementacije ESG-a u svoju strategiju i u svakodnevno poslovanje, a kao rezultat implementacije da budu i mogućnosti da kvalitetno izvještavaju o svim ESG pitanjima.

Kroz implementaciju ESG koncepta ne samo da doprinosimo očuvanju naše planete i poboljšanju društva, već i jačamo finansijsku stabilnost i konkurentnost naših kompanija na tržištu, te otvaramo vrata za nova tržišta, investitore i partnere koji sve više cijene održivo poslovanje.

Pozivamo sve vas da aktivno koristite ovaj Vodič kao temelj za transformaciju vaših kompanija. Razmislite o održivosti ne kao o trošku, već kao o investiciji u budućnost vašeg poslovanja i zajednice u kojoj djelujemo. Ovo je prilika da zajedno izgradimo snažnije, otpornije i inkluzivnije ekonomsko okruženje u Republici Srpskoj.