PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO a.d. Banja Luka (PPMK) je prva finansijska institucija na području Republike Srpske koja je osnovana sa ciljem kreditiranja isključivo penzionera Fonda penzijsko invalidskog osiguranja Republike Srpske. Za devet godina poslovanja društvo ima preko 18.000 zadovoljnih klijenata.

Rezultati poslovanja u 2021. godine potvrđuju da i pored svih izazova (npr. lockdown penzionera koji su ciljna grupa društva) koje su pratile 2021. godinu, društvo i dalje bilježi kontinuiran razvoj i nastavak trenda rasta u svim segmentima poslovanja.

Ukupni prihodi društva iznose 3 miliona KM i veći su za 8% u odnosu na isti period prethodne godine, dok ukupni rashodi bilježe blagi rast od 1% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 1,4 miliona KM.

Nakon pokrića ukupnih rashoda zabilježena je neto dobit (dobit nakon oporezivanja) od 1,5 miliona KM. Neto dobit je porasla za 15 %, što u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje od 200.000 KM.

Prihodi od kamata (koji čine 73% ukupnih prihoda Društva), u 2021. godini iznosili su 2,2 miliona KM i povećani su za 14%, odnosno povećani su u apsolutnom iznosu za nešto više od 275 hiljada KM u odnosu na isti period prethodne godine.

Poslovna aktiva (imovina društva) bilježi rast od 15% i na kraju 2021. godine iznosi 15,3 miliona KM, dok vanbilansna aktiva, takođe, bilježi rast od 29% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 4 miliona, za razliku od 2020. godine kada je iznosila 1,7 miliona KM. Najznačajniju promjenu u strukturi imovine predstavlja rast gotovine za 109%, sa 1,6 miliona KM na 3,3 miliona KM.

Sa druge strane, ukupne obaveze društva iznose 13,2 miliona KM i veće su za 29%, odnosno za 2,9 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu. Rast obaveza odnosi se na rast ostalih obaveza u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose, koje su sa 66 hiljada KM u 2020. godini porasle na 2,7 miliona KM u 2021. godini. Navedene obaveze se odnose na obaveze prema akcionarima za neisplaćene dividende (društvo je dividendu isplatilo u januaru 2022. godine).

Društvo je od 2016. godine isplaćivalo 100% iznos neto dobiti kroz dividendu, s tim da dividenda iz neto dobiti ostvarene u 2019. i 2020. godini nije isplaćena u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim virusnim oboljenjem Covid19, donesenom od strane Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Danom stupanja na snagu izmjene Odluke Agencije, kojom je ukinuto ograničenje za isplatu dividende, Društvo je preuzelo aktivnosti za isplatu, te je isplatilo naprijed navedenu dividendu u januaru 2022. godine.

Statutom društva definisana je obaveza da se minimalno 75% dobiti raspodjeli akcionarima, dok se preostalih 25% dobiti može preusmjeriti u druge rezerve ili, takođe, podijeliti akcionarima društva.

Uzevši u obzir nastavak uspješnog poslovanja kao i navode iz statuta društva, za očekivati je da se u 2022. godini akcionarima isplati dividenda za 2021. godinu u iznosu od najmanje 2,24 KM po akciji.

Zaposleni u Advantis brokeru i njihovi članovi porodice posjeduju akcije ovog društva.

Finansijski izvještaj PRVOG PENZIONERSKOG MIKROKREDITNOG DRUŠTVA a.d. Banja Luka, za 2021. godinu, možete pronaći na internet stranici Banjalučke berze, putem linka: https://www.blberza.com/Pages/DocView.aspx?Id=99733