O pojmu due diligence, vrstama, očekivanjima od postupka due dilligence, te izgledu samog procesa govorio je Stevan Dimitrijević, osnivač, partner i advokat vodeće advokatske kancelarije za privredno pravo u Bosni i Hercegovini – Dimitrijević i partneri, koji se više od 15 godina bavi advokaturom i privrednim pravom, a generalno u privredi posjeduje bogato radno iskustvo od 22 godine.

Link za video se nalazi ovdje

Advantis broker a.d. Banja Luka u saradnji sa WM Equity Partners uz podršku USAID CATALYZE Innovative Blended Finance – the Engines od Growth projekta pomaže kompanijama (malim i srednjim preduzećima) kroz individualne razgovore da dobiju potrebna znanja o postupku uvođenja investitora u kompaniju, zatim priprema kompaniju za inicijalno vrednovanje, prezentacioni materijal i još mnogo toga potrebno da bi se transakcija uspješno realizovala.