O pojmu privatnog investicionog fonda, govorio je Lazar Vujaklija, finansijski konsultant i partner prvog privatnog regionalnog investicionog fonda koji je orjentisan na kompanije Zapadnog balkana – Western Balkan Private Equity Fund.

Link za video se nalazi ovdje

Advantis broker a.d. Banja Luka u saradnji sa WM Equity Partners uz podršku USAID CATALYZE Innovative Blended Finance – the Engines od Growth projekta pomaže kompanijama (malim i srednjim preduzećima) kroz individualne razgovore da dobiju potrebna znanja o postupku uvođenja investitora u kompaniju, zatim priprema kompaniju za inicijalno vrednovanje, prezentacioni materijal i još mnogo toga potrebno da bi se transakcija uspješno realizovala.