TEHNOGAS A.D. LAKTAŠI PREDSTAVIO REZULTATE ZA 2021. GODINU

Sudeći po rezultatima poslovanja, 2021. godina bi mogla biti jedna od najuspješnijih godina poslovanja za Tehnogas (TGTN) do sada, iako je društvo, u drugoj polovini 2021. godine, pratilo niz kontroverzi da nije registrovano za promet medicinskog kiseonika u BIH.

Rast dobiti

Društvo je u i 2021. godinu nastavilo trend rasta neto dobiti, koja u 2021. godini je iznosila 2,8 miliona KM, što predstavlja rast od nevjerovatnih 59%, odnosno u apsolutnom iznosu povećanje od 1 milion KM u odnosu na isti period prethodne godine.

Rast prihoda i rashoda

Ukupni prihodi iznose 8,5 miliona KM i veći su za 40%, odnosno 2,4 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine, dok su ukupni rashodi imali povećanje od 30%, sa 4,1 milion KM na 5,4 miliona KM u 2021. godini.

Povećanje dugoročnih finansijskih plasmana, datih avansa i gotovine

Imovina (aktiva) društva je rasla za 11%, odnosno za 1,3 miliona KM, i na kraju 2021. godine iznosi 13,2 miliona KM. Najznačajnija promjena u strukturi imovine se odnosi na rast dugoročnih finansijskih plasmana i to ulaganje u povezana pravna lica za 51%, što u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje od 300 hiljada KM.

Pored toga, tekuća sredstva bilježe rast od 12%, odnosno 950 hiljada KM, sa 7,9 milona KM u 2020. godini na 8,8 miliona KM. U strukturi tekućih sredstava došlo je do nekoliko značajnih promjena:

  • rast datih avansa za 309 hiljada KM,
  • rast gotovine za 750 hiljada KM (123%),
  • smanjenje kratkoročnih finansijskih plasmana za 7%, što u apsolutnom iznosu predstavlja smanjenje od 300 hiljada KM.

Smanjenje obaveza

Ukupne obaveze društva se u cjelosti odnose na kratkoročne obaveze i u 2021. godini su smanjene za 34%, sa 620 hiljada u 2020. godini na 410 hiljada u 2021. godini.

Uspješna poslovna godina raduje akcionare

Još jedna uspješna poslovna godina posebno raduje akcionare, koji bi, ako društvo nastavi sa praksom isplate većeg iznosa neto dobiti kroz dividendu, mogli očekivati dividendu u iznosu od preko 2,5 KM po akciji. S obzirom na to da društvo nema usvojenu politiku isplate dividende, njena isplata će zavisiti isključivo od odluke skupštine akcionara društva.

Zaposleni u Advantis brokeru i njihovi članovi porodice posjeduju akcije ovog društva.

Finansijski izvještaj Tehnogas a.d. Laktaši za 2021. godinu je dostupan na internet stranici Banjalučke berze, na linku: https://www.blberza.com/Pages/DocView.aspx?Id=99771