Telekom i u 2021. godini nastavio sa uspješnim poslovanjem

Telekom (TLKM) je predstavio javnosti svoje godišnje nekonsolidovane i konsolidovane finansijske izvještaje za 2021. godinu.

Kompanija Telekom je u 2021. godinu povećala neto dobit za nešto manje od 10 miliona KM ili 15%, odnosno sa 64,3 u 2020. godini na 74,3 miliona KM.

Ukupni prihodi iznose 446,9 miliona KM i veći su za 4%, odnosno 18,3 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine, dok su ukupni rashodi imali povećanje od 2%.

Imovina (aktiva) Telekoma je porasla za 3%, i na kraju 2021. godine iznosi 1.633,4 miliona KM. Najznačajnije promjene u imovini obuhvataju smanjenje kratkoročnih finansijskih plasmana za 81%, sa 11,8 miliona KM u 2020. godini na 2,2 miliona KM. Pored toga, gotovina je veća za 11,1 milion KM i iznosi 16 miliona KM. Dugoročni finansijski plasmani su povećani za 6% što u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje od 24,8 miliona KM.

Sa druge strane, ukupne obaveze društva iznose 633,3 miliona KM i veće su za 16%, odnosno za 87,5 miliona KM. Cjelokupan rast obaveza se odnosi na rast kratkoročnih obaveza, koje su se u povećale za 43% odnosno za 106 miliona KM, dok su dugoročne obaveze smanjene za 6% odnosno za 18,5 miliona KM. Ovo je prouzrokovalo da se značajno promjeni odnos dugoročnih i kratkoročnih obaveza, koji je u 2020. godini bio 45% : 55% u korist dugoročnih obaveza, dok je u 2021. godini taj odnos  56% : 44% u korist kratkoročnih obaveza.

Konsolidovani finansijski izvještaji za 2021. godinu koji obuhvataju i poslovanje kompanija koje su u sastavu „Telekoma“ pokazuju neto dobit u iznosu od 73,2 miliona KM, koja je veća za 29%, odnosno za 16,6 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihodi iznose 527,3 miliona KM i povećali su se za 4%, odnosno za 21,9 miliona KM, u odnosu na isti period 2020. godine, dok ukupni rashodi nisu imali značajnijih oscilacija, te bilježe blagi rast od 1% ili u apsolutnom iznosu rast od 3,6 milona KM.

Iz konsolidovanog bilansa stanja primjetan je blagi rast ukupne imovine (aktive) za 2%, što u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje od 27 miliona KM, te na kraju 2021. godine iznosi 1.713,6 miliona KM.

Sa druge strane, značajne promjene su se desile u strukturi pasive, odnosno ukupnim obavezama koje iznose 672,6 miliona KM i veće su za 14% odnosno za 80,9 miliona KM. Cjelokupan rast obaveza se odnosi na rast kratkoročnih obaveza, koje su se povećale za 38% odnosno za 103,5 miliona KM, dok su dugoročne obaveze smanjene za 7% odnosno za 22,6 miliona KM. Odnos dugoročnih i kratkoročnih obaveza je promjenjen sa 47% : 53% u korist dugoročnih obaveza u 2020. godini, na 56% : 44% u korist kratkoročnih obaveza u 2021. godini.

Imajući u vidu prethodno pomenuto, može se zaključiti da je Telekom i u 2021. godini nastavio sa uspješnim poslovanjem, što bi itekako moglo da obraduje akcionare, ukoliko društvo nastavi dugogodišnju praksu isplate cjelokupnog iznosa neto dobiti kroz dividendu, akcionari bi ove godine mogli očekivati dividendu u iznosu od 0,15 KM po akciji.

Bitno je napomenuti da društvo nema usvojenu politiku isplate dividende, te da isplata dividende zavisi od odluke skupštine akcionara društva.

Nekonsolidovane i konsolidovane finansijske izvještaje Telekoma za 2021. godinu možete pronaći na internet stranici Banjalučke berze, na linku: https://www.blberza.com/Pages/DocView.aspx?Id=99763 .