Jedinstveni prospekt za uvrštavanje akcija iz devete emisije

Prilog 1_Note uz FI 2020. godina

Prilog 2_Note uz FI 2021. godina

Prilog 3_Note uz FI 2022 godina