ESG i održivost2023-03-31T13:31:49+01:00

Advantis Broker ima dugogodišnju saradnju sa IFC (International Finance Corporation), što je rezultiralo dobijanjem statusa implementacionog partnera za Bosnu i Hercegovinu na projektu “ECA ESG PROGRAM – ESG related activities in Bosnia and Herzegovina ” i aktivno pružamo konsultantske usluge i obuke kompanijama i finansijskim institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu uspostavljanja ESG koncepta.

Više informacija o obukama vezanim za ESG moguće je dobiti putem emaila esg@advantisbroker.com

Advantis Broker je član radne grupe za ESG standarde pri Foreign Investors Council – FIC (Vijeću stranih investitora) u Bosni i Hercegovini, čiji je fokus upravo na promovisanju ESG standarda u kompanijama u BIH koje nisu upoznate sa ovim praksama, zatim na razmjeni međunarodnih i regionalnih iskustava o integraciji ESG-a u investicione odluke i pokretanje dijaloga sa relevantnim institucijama o izazovima i mogućnostima inkorporiranja ESG standarda i principa u nacionalno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Novosti

ADVANTIS ESG tim

TRENINZI ADVANTIS ESG tima

Naš ESG tim je prošao niz treninga koji se odnose na oblast ESG i održivosti. Neki od treninga su navedeni u nastavku:

Training/ Naziv treninga Date/Datum održavanja
 • Integrated ESG Standards Program Training-of-Trainers sessions:
October 2020 – June 2021
 • – Session I – Program introduction – Objectives, Scope, Expectations, Reporting
October 28, 2020
 • – Session II – Governance for Sustainability Methodology
November 12,13, 2020
 • – Session III – Improving Your Virtual Delivery 
November 25, 2020
 • – Session IV – SME Governance Methodology 
December 9, 15, 22, 2020 and January 12 2021 
 • – Session V – Disclosure and ESG Reporting.
February – June 2021
 • Elevate Your Virtual Delivery course 
December 11, 2020
 • Corporate Governance Center Armenia: Women Representation on Board of Directors virtual seminar
March 26, 2021
 • 101 CG Learning Session dedicated to Commitment to Corporate Governance and Board of Directors
March 30, 2021
 • 101 CG Learning Session dedicated to Transparency and Information Disclosure
May 26, 2021
 • 101 CG Learning Session dedicated to Family Owned Businesses and Owners/ Shareholders rights
June 3, 2021
 • Beyond the Balance Sheet: Disclosure & Transparency Training of Trainers (TOT) 
Day 1, 9 June 2021
 • Beyond the Balance Sheet: Disclosure & Transparency Training of Trainers (TOT) 
Day 2, 16 June 2021
 • Beyond the Balance Sheet: Disclosure & Transparency Training of Trainers (TOT) 
Day 3, 23 June 2021
 • ESG and Environmental and Social Management System (ESMS) for Financial institutions (FIs)
December 1, 2021
 • Workshop on Management and Governance of Sustainability
March 2, 2022
 • TCFD 101: Geting started with climate-related financial reporting
March 22, 2022
 • TCFD 102: Building experience in climate-related financial reporting 
March 29, 2022
 • Workshop on Opportunities in Sustainable Finance, including Climate Finance 
May 18, 2022
 • Managing Environmental and Social Performance (self paced) 
July 29, 2022
 • Sustainability and Climate Disclosure Training of Trainers (TOT), Hilton Hotel, Belgrade, Serbia
September 21-22, 2022
 • Workshop on Reporting on Greenhouse Gas Emissions: PCAF and the Global GHG Accounting and Reporting Standard for Financial Industry
February 23, 2023
 • Inclusive Leadership for Company Sustainability: Module 1 – Inclusive Leadership
March 14, 2023
 • Inclusive Leadership for Company Sustainability: Module 2 – Strategies for igniting change
March 15, 2023
 • Inclusive Leadership for Company Sustainability: Module 3 – ESG/Sustainability
March 16, 2023

Certifikati Tanja Šebez:

Certifikati Branko Kecman:

Česta pitanja u vezi ESG-a

ESG je akronim od „Environmental, Social and Governance“ („ekološko, društveno i korporativno upravljanje“). To su tri ključna područja koja bi se trebala uzeti u obzir prilikom mjerenja održivosti, etičnosti i društveno odgovornog poslovanja pojedine kompanije ili investicije.

ESG se odnosi na niz ekoloških, društvenih i upravljačkih faktora koji se mogu koristiti za procjenu kako kompanije upravljaju svojim poslovanjem i uticajem na životnu sredinu.

Ovi faktori se mogu posmatrati sa dva aspekta:

 • Inside-out – kako određene operacije u kompaniji utiču na pojedine ESG faktore
 • Outside-in – kako određeni ESG faktori utiču na kompanije.

Primjeri ESG faktora su prikazani na sljedećoj slici:

Kompanije koje se vode ESG standardima smatraju se odgovornijim i manje rizičnim investicijama, što ih može učiniti privlačnijim za investitore. Pored toga, povećan naglasak na održivosti se sve više vidi kao strateška prednost i izvor dugoročnog rasta.

Pitanje održivosti postaje sve značajnije kako za kompanije tako i za različite grupe zainteresovanih strana (stejkholdere).

Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. – United Nations Brundtland Commission (1987).

Zainteresovane strane su sve grupe na koje kompanija utiče svojim poslovanjem, kao i one koje imaju uticaj na kompaniju. Postoje interne i eksterne zainteresovane strane:

 • interni: vlasnici, zaposleni;
 • eksterni: kupci, potrošači, dobavljači, investitori, banke, regulatori, mediji, nevladine organizacije, konkurencija, akademska zajednica itd.

Komunikacija sa ovim stejkholderima je polazna tačka u identifikaciji najvažnijih tema koje se odnose na održivost, jer je jedna od osnovnih funkcija ESG izveštaja da zainteresovanim stranama pruži adekvatne odgovore na njihova očekivanja, zabrinutosti i interese o uticajima kompanije na životnu sredinu i životnu sredinu.

SDG je akronim za ciljeve održivog razvoja koji su globalno usvojeni u okviru Agende za održivi razvoj do 2030. godine koju su UN usvojile u septembru 2015. godine. Agenda 2030 je univerzalna strategija i od zemalja koje su je potpisale očekuje se da će mobilisati sve resurse kako bi SDG bili ispunjeni do 2030. godine. Postoji 17 SDG:

Danas se kompanije suočavaju sa brojnim značajnim ekološkim i društvenim (E&S) izazovima. Imajući to u vidu, kompanije moraju da imaju adekvatan odgovor na sve E&S rizike, jer ako se njima ne procjenjuje i ne upravlja, ti rizici će uticati na profitabilnost, reputaciju i buduće poslovanje.

E&S rizici bi trebalo da budu pokretačka snaga koja treba da motiviše kompanije da implementiraju sistem upravljanja.

Sistem ekološkog i socijalnog upravljanja (ESMS) pomaže kompanijama da integrišu pravila i ciljeve u osnovne poslovne operacije kroz skup jasno definisanih, ponovljivih procesa.

Postoji devet elemenata ESMS:

 • Politike i procedure
 • Identifikovanje rizika i mogućeg uticaja
 • Programi upravljanja
 • Kapaciteti u organizaciji i kompetentnost
 • Spremnost na adekvatno postupanje u hitnim situacijama i pravi odgovor
 • Uključivanje zainteresovanih strana (stakeholders)
 • Eksterna komunikacija i žalbeni mehanizmi
 • Redovno izvještavanje zainteresovanih strana
 • Praćenje i revizija.

Postoje mnoge prednosti ESG izvještavanja, kao što su identifikovanje rizika i prilika u vezi sa životnom sredinom i društvenom zajednicom, bolje upravljanje identifikovanim rizicima, privlačenje i zadržavanje talentovanih zaposlenih, izgradnja povjerenja i transparenstnosti prema investitorima, zaposlenima, kupcima, dobavljačima i drugim zainteresovanim stranama, te privlačenje investitora i finansijskih institucija kojima je u fokusu ulaganje u ESG i održivo poslovanje.

Go to Top