KROS_Jedinstveni prospekt treće emisije akcija javnom ponudom

Prilog 1 – Note uz FI za 2019. godinu

Prilog 2 – Note uz FI za 2020. godinu

Prilog 3 – Note uz konsolidovane FI za 2019. godinu

Prilog 4 – Note uz konsolidovane FI za 2020. godinu

Prilog 5 – Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu

Prilog 6 – Note uz polugodišnje FI – 30.06.2020. godine

Prilog 7 – Note uz polugodišnje FI – 30.06.2021. godine