Jedinstveni prospekt druge emisije obveznica

Note uz FI za 2020. godinu

Godisnji izvjestaj o poslovanju za 2020. godinu

Note uz polugodišnje FI_prvo polugodište 2020. godine

Note uz polugodišnje FI_prvo polugodište 2021. godine